Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong Truyện MH · truyenv1.com, ngonphong.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/09/2016
Tổng lượt xem: 5.3M
Thể loại:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:10 09/02/2021.
Chương
473
121
8
10
4
Donate ủng hộ nhóm
7
8
10
17
4
7
20
9
4
3
21
6
15
15
13
6
14
5
16
2
6
14
31
26
17
5
11
5
19
17
18
8
11
20
15
10
16
12
6
11
6
17
16
12
22
5
4
4
7
4
2
3
6
6
2
10
7
14
3
20
5
3
7
7
3
14
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
3
8
5
10
16
3
2
5
11
7
6
5
12
8
15
3
2
10
16
18
12
3
8
9
18
3
13
2
5
4
7
2
3
7
17
8
2
2
14
2
14
6
5
3
4
3
7
2
5
2
12
6
10
4
2
5
3
3
18
2
4
17
111
5
3
4
4
2
7
5
2
8
28
3
5
11
8
5
12
5
10
17
13
3
3
12
2
4
5
7
3
13
3
5
3
13
7
2
3
9
5
4
4
4
18
4
8
10
4
2
2
4
5
13
4
4
4
5
4
3
5
7
16
12
5
3
3
6
5
4
5
3
3
4
4
2
7
16
9
7
4
71
41
9
15
4
5
5
5
4
21
2
3
3
51
111
8
9
3
2
111
61
9
6
25
3
6
9
14
18
17
3
4
9
16
27
6
4
12
4
2
21
7
8
8
6
12
7
4
2
7
5
12
12
8
8
4
12
22
10
17
17
6
6
3
12
12
23
26
20
31
4
8
5
26
10
3
4
14
14
24
14
8
17
7
15
21
5
10
3
3
6
4
9
24
293
63
213
272
93
103
261
313
323
93
63
83
113
93
43
83
92
113
133
213
93
53
152
113
33
103
33
121
84
82
143
213
224
194
473