Vạn Tra Triều Hoàng

Vạn Tra Triều Hoàng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Thiên Băng Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2019
Tổng lượt xem: 597K
Thể loại:

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:16 10/08/2020.
Chương
22
18
15
9
11
Donate ủng hộ nhóm
16
2
2
12
13
7
10
11
16
8
9
3
9
9
10
2
2
8
6
8
10
16
16
11
6
10
9
9
12
13
4
5
10
7
4
9
8
10
10
5
4
11
6
8
7
8
11
9
8
13
4
10
4
10
7
11
4
11