Thời Đại X Long

Thời Đại X Long

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Gốc Cây Ham Truyện · goccay.vn, hamtruyen.vn
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/03/2014
Tổng lượt xem: 573.2K
Thể loại:

Có lẽ là… Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc… ngã cầu thang. Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách. Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:01 06/09/2021.
Chương
14
24
7
15
34
Donate ủng hộ nhóm
11
12
5
12
12
15
91
6
3
8
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
21
1
2
21
1
2
4
3
2
3
3
2
3
4
2
2
1
22
51
52
52
42
41
31
42
3
3
4
31
41
5
5
3
41
4
4
5
5
7
71
81
61
71
9
8
8
10
131
122
221

Truyện liên quan