Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:02 04/12/2021.
Chương
1.2K3
1.8K6
1.5K11
1.6K17
1.7K13
1.6K7
2K6
1.5K11
2.3K7
2.2K10
2.1K9
2.7K14
3K7
2.8K10
2.8K9
2.6K14
2.1K8
1.4K8
1K4
1.1K6
6837
1.2K5
1.4K4
5026
1.7K5
1.5K3
1K7
2.4K10
2.5K8
1.8K9
4828
80410
1.4K7
1.9K5
2.5K7
1.6K7
2.3K2
2.5K7
1.9K8
2.9K8
1.3K4
1.7K7
2.5K6
2.2K5
2.3K3
1.7K2
2.2K5
2.5K5
2.1K4
1.7K5
1.1K8
9146
7254
6866
7345
6714
9517
7378
7479
9525
6029
8276
40413
3387
91111
4628
37311
6109
1K6
7313
6966
79210
8697
6338
58812
89012
96112
86222
66413
14411
66218
79925
79816
71715
37616
52735
64629
1K19
92631
1K31
89023
94724
1.1K14
98910
1.1K17
1.2K10
67210
1.1K17
87414
1.3K13
1.2K17
1.3K23
1.3K12
1K16
7333
1.1K4
1K3
1K5
1.3K6
1.6K3
1.2K6
6764
1.4K5
1.1K7
8945
9323
2.5K7