Phụng Lâm Thiên Hạ 3

Phụng Lâm Thiên Hạ 3

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Loạn Thế Vương Phi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Nhóm dịch: Truyện MH · truyenv1
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/05/2015
Tổng lượt xem: 468K
Thể loại:

Phần thứ 3 của Phụng Lâm Thiên Hạ

Xem phần 1

Xem phần 2

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:09 25/01/2019.
Chương
6
4
3
2
3
22
73
5
31
3
2
1
1
34
33
42
33
3
22
21
1
4
1
4
21
3
22
1
3
2
2
3
21
2
1
21
3
2
1
3
1
3
21
1
21
2
1
23
1
3
72

Truyện liên quan