Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhĩ Căn
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/02/2019
Tổng lượt xem: 287.4K
Thể loại:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:23 16/09/2021.
Chương
5
9
14
15
7
Donate ủng hộ nhóm
12
7
4
3
3
310
310
210
310
410
310
210
310
310
210
310
310
210
310
410
310
210
210
210
210
210
210
210
210
210
410
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
210
210

Truyện liên quan