Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Manhua
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/06/2021
Tổng lượt xem: 50K
Thể loại:

Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:27 19/09/2021.
Chương
981
1721
851
2461
2041
Donate ủng hộ nhóm
3421
2931
3951
3671
3881
3731
2461
3831
4121
4761
3661
2201
4511
6171
5361
7293
3571
2981
5061
5082
4351
6225