Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Manhua
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/06/2021
Tổng lượt xem: 53.8K
Thể loại:

Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:04 16/10/2021.
Chương
110
171
211
2322
2301
Donate ủng hộ nhóm
2231
2301
2661
2741
1771
2481
1161
3281
2501
4181
3521
4751
4311
4681
4421
2841
4441
4781
5451
4121
2481
5211
7041
5991
8173
4151
3491
6121
6162
5171
7436