Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen.info
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
91
21
31
3
51
Donate ủng hộ nhóm
1
2
324
1
4
21
2
3
2
21
3
21
31
22
42
42
22
21
21
2
21
21
22
2
21
41
1
1
21
1
41
41
51
31
61
51
71
51
61
51
62
1
21
31
62
41
71
1
1
1
21
1
44
34
54
31
87
56
45
55
44
56
36
35
55
37
5
65
45
85
25
46
46
45
45
36
45
45
46
25
25
24
46
75
56
5
76
25
5
4
35
25
5
5
23
75
4
5
55
33
35
5
5
23
24
42
54
64
56
114
45
104
85
64
86
34
55
45
65
35
35
34
45
74
74
75
75
115
44
85
86
23
5
25
26
4
25
25
24
4
3
44
34
35
103
84
64
33
104
64
54
124
44
24
63
24
34
24
4
64
4
75
34
26
275
192
265