Hướng Tới Ánh Mặt Trời

Hướng Tới Ánh Mặt Trời

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 壳小杀, 左小翎
Nhóm dịch: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, Lam Thụy Miên
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 05/05/2016
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Truyện nằm trong top 10 truyện hay nhất Trung Quốc. Xem sẽ rõ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:35 07/01/2018.
Chương
19
Donate ủng hộ nhóm
3
2
2
4
2
5
2
2
2
2
2
31
35
38
84
1
3
44
55
32
23
1
9
21
43
212
5
25
52
75
37
34
44
69
24
37
34
22
210
1
43
1
45
2
24
35
33
22
22
23
2
5
4
24
34
71
2710
312
73
203
257
123
593
761
34
451
161
132
151
441
36
40
791