Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện · mieutruyen.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 547.3K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
230
62
76
2541
61
Donate ủng hộ nhóm
69
63
58
67
48
36
59
31
24
3
2
2
2
6
37
29
28
20
29
28
37
31
31
29
29
11
21
25
17
32
29
39
27
36
26
47
25
24
43
39
54
31
33
26
30
47
44
38
6
16
71
77
83
109
97
138
115