Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH · truyenmh.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 4.2M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:41 22/09/2021.
Chương
56
27
381
441
107
Donate ủng hộ nhóm
150
75
471
2401
1411
1011
1261
1051
783
1261
1594
703
641
371
531
2361
1301
1633
2021
6591
198
2742
2061
1201
1782
4262
3581
5441
3841
6641
2201
363
502
28
623
403
491
673
412
251
212
212
161
262
182
17
594
183
241
202
163
164
162
152
8
133
161
491
374
181
231
402
292
401
144
275
222
184
228
229
207
1717
175
96
619
1216
107
137
158
2425
430
618
428
1021
1128
1413
218
1214
98
108
158
1110
1111
811
610
119
309
257
146
166
147
417
1811
1514
911
3211
1211
178
1011
188
435
626
406
85
255
325
277
337
517
828
507
169
1111
86
135
405
153
424
116
365
574
804
293
154
474
255
314
154
84
153
134
284
173
504
383
615
274
184
605
153
262
252
356
215
155
55
364
255
205
136
234
243
204
505
302
395
274
183
294
596
306
316
378
378
1334
344
213
534
348
386
253
317
343
236
1325
226
416
145
306
397
704
223
177
319
729
259
346
668
478
844
1084
224

Truyện liên quan