Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH · truyenmh.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 4.2M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:47 18/09/2021.
Chương
291
371
96
138
73
Donate ủng hộ nhóm
431
2371
1411
1011
1261
1051
783
1261
1594
693
631
371
531
2341
1301
1623
2021
6541
197
2732
2051
1201
1782
4252
3581
5431
3831
6581
2181
363
502
28
623
403
491
663
412
251
212
202
141
262
182
17
594
183
241
202
153
164
162
152
8
133
161
491
374
181
221
392
282
401
144
255
222
184
228
219
207
1717
175
96
519
1216
107
137
158
2425
430
618
428
1021
1128
1413
218
1214
98
108
158
1110
1111
811
610
119
309
257
146
166
147
417
1811
1514
911
3211
1211
178
1011
188
435
616
396
85
255
325
277
327
517
818
497
169
1111
86
135
405
153
424
116
365
554
754
293
154
464
245
304
154
84
153
134
284
173
494
383
595
274
184
585
153
252
232
346
205
155
55
364
245
205
136
234
243
204
475
302
385
274
183
284
576
306
306
378
378
1254
324
203
514
338
376
253
307
343
236
1265
226
386
145
296
387
694
223
177
319
719
249
346
658
478
804
1074
224

Truyện liên quan