Đế Cung Đông Hoàng Phi

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lộ Phỉ Tịch
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 25/12/2019
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”

Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:05 18/09/2020.
Chương
162
36
93
78
84
80
77
61
83
83
73
82
85
102
90
60
88
82
65
83
90
76
27
95
28
60
49
48
100
87
86
73
94
52
94
66
86
57
91
50
57
66
90
99
90
75
58
85
93
30
21
37
104
96
99
108
80
76
58
59
96
107
110
110
110
103
141
143
166
133
156
631