Đế Cung Đông Hoàng Phi

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lộ Phỉ Tịch
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 25/12/2019
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”

Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:05 18/09/2020.
Chương
123
29
72
64
65
Donate ủng hộ nhóm
63
64
51
67
68
59
68
69
79
69
48
68
66
53
65
74
61
23
76
24
47
37
37
77
70
68
58
72
38
73
52
67
44
72
39
42
49
68
77
67
57
41
65
71
25
17
29
80
75
77
83
61
59
41
43
73
76
80
82
82
79
104
108
124
104
119
451