Boss Của Tôi Là Đại Thần

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Anime Nhị Thứ Nguyên
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo · ocumeo.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/06/2019
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:29 23/01/2020.
Chương
48
34
27
16
24
Donate ủng hộ nhóm
32
18
27
24
29
26
26
24
30
30
11
10
30
26
19
22
14
20
30
28
24
18
21
29
8
26
27
5
6
8
6
19
26
14
7
10
5
14
17
26
17
27
10
10
25
11
7
7
4
6
4
26
10
7
3
4
10
11
10
3
6
11
21
30
50
41
45
39
30
13
27
17
12
17
8
20
12
4
4
9
5
6
4
11
7
4
13
10
3
8
7
4
3
5
10
30
2
27
36
9
3
3
6
6
10
8
16
11
22
37