101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong · ngonphong.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2018
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao? Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:05 05/11/2020.
Chương
1913
3410
119
98
126
49
39
36
27
58
136
206
166
47
26
116
248
176
157
167
210
169
57
216
176
176
36
7
57
29
106
48
107
106
236
125
1910
137
8
127
145
107
57
136
197
46
66
25
103
156
77
216
136
35
45
125
117
106
129
115
155
108
69
47
97
97
1310
188
38
307
66
149
168
256
1210
87
187
97
47
116
109
219
128
87
118
266
139
238
209
157
269
157
88
148
1910
359
238
388
337
377
3210
268
438
49
616
297