101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong · ngonphong.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2018
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao? Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:05 05/11/2020.
Chương
1512
2310
109
88
106
Donate ủng hộ nhóm
49
29
36
7
48
106
156
116
47
26
96
178
136
127
137
210
139
47
166
136
146
36
7
46
28
75
37
76
75
156
105
1310
117
8
97
115
107
57
126
157
26
66
25
103
126
77
156
116
25
25
105
87
86
99
75
125
88
59
47
87
77
1010
118
28
187
56
109
138
156
1110
47
147
77
37
66
79
149
108
67
98
156
108
148
128
107
178
116
87
107
119
218
167
237
206
276
219
157
277
38
386
206